onsdag den 22. juli 2009

Bankvæsen og politik

Regeringen har netop ladet forstå, at den ikke vil blande sig i bankernes forretningsdispositioner. Udtalelsen kommer i anledning af, at bankerne har strammet grebet om kunderne yderligere og NORDEA har kunnet glæde os - og især aktionærerne - med, at de har klaret "skrærene" og kan fremlægge et årsregnskab med et exorbitant stort overskud.
Undskyld mig, men er der noget JEG har misforstået? Det der med at blande sig. Var det ikke lige præcis det regeringen gjorde med den såkaldte "bankpakke"?Man er jo nødt til at sikre akt... æh! sig. Særligt i disse tider.
Hvis nu regeringen er så bange for at blande sig i bankernes "interne anliggender" kunne den jo i stedet for en bankpakke have givet det likviditetshungrende erhvervsliv statsgarantier for lån optaget i bankerne. Så var bankernes sikkerhedskrav blevet tilfredsstillet samtidig.
Forskellen ville bare være den helt afgørende, at pengene var kommet ud og arbejde i erhvervslivet i stedet for at ligge og samle støv i bankerne.
For mig at se er det logik for burhøns. - Men nu er jeg jo heller ikke burhøne. Jeg tror heller ikke burhøns kan få kvalme.

mandag den 20. juli 2009

"Rettidig omhu"?

Vedr. afviste asylansøgere.
Efter at have kommet mig over min første overraskelse over, at den socialdemokratiske top har valgt at bakke op om regeringens holdninger/politk (læs Fremskridtspartiets) på dette område, begyndte jeg at tænke over, hvad der kunne ligge til grund for denne overraskende udvikling.
For der må da være en årsag til dette overraskende holdningsskifte. Jeg fik den tanke, at der måske er tale om "rettidig omhu". Man er jo ved at køre sig i stilling til et regeringsskifte, eller i hvert fald til at overtage tøjlerne, når klokken falder i slag. Hvad mener jeg nu med det? Jo, det er jo en kendt sag, at det der med flygtninge generelt er en speget sag, en varm kartoffel. Måske har et eller andet lyst hoved i partitoppen pludselig indset, at man måske, lige pludselig sidder med "aben", at integrationsministeren er en våbenfælle. I den situation er det jo meget bekvemt, at kunne hevise til at man da altid har stået bag den til enhver tid gældende lovgivning på området. Ingen slinger i valsen!
Vil det sige, at udmeldingen, som har overrasket mange, ja selv gode solide socialdemokrater, er et udtryk for "rettidig politisk omhu", sådan at forstå, at når man nu måske i en ikke alt for fjern fremtid sidder med problemer a la børn der er født i Danmark og desuagtet skal smides ud - sendes tilbage til deres hjemland? Ja, så kan man henvise til at socialdemokraterne da altid har holdt sig strengt til gældende lov. Man aner ligefrem glorien der i den anledning vil tone frem over den til den tid siddende integrationsminister, ik'.
Men hvis man nu ser bort fra alle de politiske "snedigheder" kan vore kære folketingsmedlemmer "right, left and center" måske bruge det som en plausibel undskyldning for at optræde lidt mere menneskeligt i denne historie (hvis man da behøver en undskyldning).
At det er lodret umuligt, at lovgive om forhold man ikke kender på lovgivningstidspunktet burde være indlysende.
Jeg vil da i den anledning stærkt fraråde, at der lovgives om trafik med enmands luftfartøjer til daglig trafik i byerne. Der vil garanteret være et eller andet man overser.
Spøg til side! Hvis man ikke erkender, at vi her står overfor et uforudset problem, og handler menneskeligt og fleksibelt i overensstemmelse hermed. Ja, så er det simpelthen Umenneskeligt.